[Video] Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo công tác bầu cử tại Kiên Giang

(Vnews/Vietnam+)
Từ ngày 18-19/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên.

Từ ngày 18-19/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang; Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Hà Tiên.

 
(Vnews/Vietnam+)