[Video] Cử tri Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng đi bỏ phiếu bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
842 cử tri là những cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ làm việc tại Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia thực hiện bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sáng 23/5 tại đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 9, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, 842 cử tri là những cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ làm việc tại Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia thực hiện bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân./.

(Vnews/Vietnam+)