[Video] Cử tri Đồng Tháp đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,44%

(Vnews/Vietnam+)
Đến cuối ngày 23/5, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đồng Tháp đã diễn ra an toàn.

Đến cuối ngày 23/5, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đồng Tháp đã diễn ra an toàn.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.065 khu vực bỏ phiếu, có 1.369.271 cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,44%./.

(Vnews/Vietnam+)