[Video] Cử tri Hà Nam nô nức đi bầu cử những đại biểu có đức, có tài

(Vnews/Vietnam+)
Hòa chung không khí hân hoan trong ngày bầu cử 23/5, tại 778 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, cử tri tỉnh Hà Nam đã nô nức đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài.

Hòa chung không khí hân hoan trong ngày bầu cử 23/5, tại 778 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, cử tri tỉnh Hà Nam đã nô nức đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài./.

(Vnews/Vietnam+)