[Video] Cử tri tham gia bỏ phiếu sử dụng bút, thước dùng một lần

(Vnews/Vietnam+)
Các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng; cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; mỗi cử tri khi bỏ phiếu phải sử dụng bút, thước riêng (thải bỏ sau 1 lần sử dụng).

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử./.

(Vnews/Vietnam+)