[Video] Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác; huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho “ngày hội nong sông."

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, do vậy, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác; huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tất cả cho an ninh an toàn tuyệt đối cho “ngày hội non sông.”./.

(Vnews/Vietnam+)