[Video] Giáo dân Nam Định đi bầu cử thực hiện quyền công dân

(Vnews/Vietnam+)
Sáng 23/5, cùng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định, các cử tri giáo dân thuộc giáo phận Bùi Chu đã cùng nhau nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Sáng 23/5, cùng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định, các cử tri giáo dân thuộc giáo phận Bùi Chu đã cùng nhau nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình./.
(Vnews/Vietnam+)