[Video] Hà Nội nâng cao chất lượng người ứng cử đại biểu dân cử

(Vnews/Vietnam+)
Với cách làm minh bạch, triệt để từ quá trình rà soát hồ sơ, thành phố Hà Nội bước đầu đã sàng lọc được những ứng viên tiêu biểu để giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần 2.

Đến thời điểm này thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo đúng tiến độ Hội đồng bầu cử Quốc gia đề ra.

Với cách làm minh bạch, triệt để từ quá trình rà soát hồ sơ, thành phố bước đầu đã sàng lọc được những ứng viên tiêu biểu để giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần 2.

Từ đó, góp phần bảo đảm những người được lựa chọn thực sự xứng đáng, tiêu biểu nhất về năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 
(Vnews/Vietnam+)