[Video] Hậu Giang tổ chức bỏ phiếu sớm tại 10 khu vực bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Ngày 21/5, tỉnh Hậu Giang tổ chức bỏ phiếu sớm tại 10 khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong lực lượng công an và quân sự.

Ngày 21/5, tỉnh Hậu Giang tổ chức bỏ phiếu sớm tại 10 khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong lực lượng công an và quân sự./.

(Vnews/Vietnam+)