[Video] Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ĐBQH khóa XV

(Vnews/Vietnam+)
Sáng 4/2, tại Hà Nội, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026./.

(Vnews/Vietnam+)