[Video] Hơn 744.000 cử tri thành phố Đà Nẵng đi bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Hơn 744.000 cử tri thành phố Đà Nẵng đã đi bầu cử để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND.
Đúng 7 giờ sáng hôm nay (23/5), hơn 744.000 cử tri thành phố Đà Nẵng đã đi bầu cử để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.
(Vnews/Vietnam+)