[Video] Hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội

(Vnews/Vietnam+)
Sáng sớm ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Không khí ngày hội diễn ra trang trọng, các giải pháp phòng chống dịch được triển


Sáng sớm ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.

Không khí ngày hội diễn ra trang trọng, các giải pháp phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ./.

(Vnews/Vietnam+)