[Video] Khai mạc bầu cử tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

(Vnews/Vietnam+)
Các cử tri Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khu vực bỏ phiếu số 19, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm.

Sáng 23/5, các cử tri Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khu vực bỏ phiếu số 19, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm.

Cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn về mọi mặt, đúng thời gian, chất lượng, đáp ứng theo yêu cầu, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 biến thể mới đang diễn biến rất phức tạp./.

(Vnews/Vietnam+)