[Video] Kiểm tra công tác bầu cử sớm tại xã đảo Thổ Châu

(Vnews/Vietnam+)
Do đặc thù là xã đảo cách xa trung tâm thành phố Phú Quốc và đất liền, nên Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử vào ngày 21/5/2021, sớm 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Thổ Châu là xã biên giới hải đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, cách trung tâm thành phố Phú Quốc hơn 101km, là đảo xa nhất của tỉnh Kiên Giang.

Do điều kiện địa lý đặc thù, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép Thổ Châu bầu cử vào ngày 21/5, sớm 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước./.

(Vnews/Vietnam+)