[Video] Kỳ bầu cử đáng nhớ của cử tri trong khu cách ly tập trung

(Vnews/Vietnam+)
Sau khi bỏ phiếu xong, tất cả hòm phiếu dành cho người cách ly và thành viên Tổ bầu cử đều được khử khuẩn, thùng phiếu đưa về sẽ tiếp tục được khử khuẩn và phân công cán bộ kiểm phiếu riêng.

Cùng với cử tri cả nước, hôm nay là một ngày bầu cử đặc biệt của các cử tri trong khu cách ly tập trung. Tự tay bỏ những lá phiếu của niềm tin, các cử tri đang thực hiện cách ly y tế vẫn bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch và thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình./.

(Vnews/Vietnam+)