[Video] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là những cử tri đi bầu cử sớm nhất

(Vnews/Vietnam+)
Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội toàn dân, sáng 23/5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng cử tri cả nước đến các điểm bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.

Ngày 23/5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

(Vnews/Vietnam+)