[Video] Một số khu vực tại tỉnh Bắc Ninh bầu cử sớm

(Vnews/Vietnam+)
Ngày 22/5, một số khu vực bỏ phiếu tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngày 22/5, một số khu vực bỏ phiếu tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được Quốc hội ấn định./.

(Vnews/Vietnam+)