[Video] Ngành y tế bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử toàn dân

(Vnews/Vietnam+)
Để ngày bầu cử diễn ra thành công, ngành y tế đã vào cuộc tích cực, phun khử khuẩn tại các tổ bầu cử và khu vực có nguy cơ cao.

Để ngày bầu cử diễn ra thành công, ngành y tế đã vào cuộc tích cực, phun khử khuẩn tại các tổ bầu cử và khu vực có nguy cơ cao.

Cùng với đó, nhân lực y tế được tăng cường tại các điểm bỏ phiếu, để đảm bảo tất cả cử tri đều được đi bỏ phiếu đầy đủ , đúng luật và đặc biệt là an toàn tuyệt đối trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp./.

(Vnews/Vietnam+)