[Video] Những lá phiếu cuối cùng trong ngày hội non sông

(Vnews/Vietnam+)
Trên 69 triệu cử tri trên cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại hơn 84.700 khu vực bầu cử để lựa chọn người đại diện của mình tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Trên 69 triệu cử tri trên cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại hơn 84.700 khu vực bầu cử để lựa chọn người đại diện của mình tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó có không ít người vì công việc đặc thù mà họ trở thành những người bỏ phiếu cuối cùng./.

(Vnews/Vietnam+)