[Video] Ninh Bình tăng cường cao điểm chuẩn bị cho ngày bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã thành lập 5 đoàn công tác để kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử tại các địa phương.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã thành lập 5 đoàn công tác để kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử tại các địa phương./.
(Vnews/Vietnam+)