[Video] Phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng dịch COVID-19

(Vnews/Vietnam+)
Các Tổ bầu cử hiện đang phối hợp chặt chẽ với cán bộ ở thôn, tổ dân phố thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trong quá trình phát thẻ cho cử tri trên địa bàn.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về bầu cử gắn với phòng chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu đã dần hoàn tất.

Các Tổ bầu cử đang phối hợp chặt chẽ với cán bộ ở thôn, tổ dân phố thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trong quá trình phát thẻ cho cử tri trên địa bàn, và đưa thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đến với từng hộ gia đình./.

(Vnews/Vietnam+)