[Video] Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bỏ phiếu bầu tại TP.HCM

Tại khu vực bỏ phiếu số 62 phường 7 quận Tân Bình - thuộc đơn vị bầu cử số 5 của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình là người bỏ lá phiếu đầu tiên.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng gần 8.800 cử tri của khu vực bỏ phiếu số 62 phường 7 quận Tân Bình - thuộc đơn vị bầu cử số 5 của Thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ đức đủ tài tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./