[Video] Quảng Ninh diễn tập bầu cử khi dịch COVID-19 bùng phát

(Vnews/Vietnam+)
Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các cuộc diễn tập ngày bầu cử trong bối cảnh khu vực bỏ phiếu có người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các cuộc diễn tập ngày bầu cử trong bối cảnh khu vực bỏ phiếu có người nhiễm virus SARS-CoV-2./.

(Vnews/Vietnam+)