[Video] Sóc Trăng: Cử tri sư sãi Khmer tích cực đi bầu cử từ sáng sớm

(Vnews/Vietnam+)
Từ 5 giờ sáng 23/5, nhiều tổ bầu cử ở Sóc Trăng đã bắt đầu bỏ phiếu. Đa số lực lượng vũ trang bỏ phiếu sớm để đi làm nhiệm vụ, đông đảo sư sãi, đồng bào Khmer cũng đã tích cực đi bầu cử.

Từ 5 giờ sáng 23/5, nhiều tổ bầu cử ở Sóc Trăng đã bắt đầu bỏ phiếu.

Đa số lực lượng vũ trang bỏ phiếu sớm để đi làm nhiệm vụ. Đông đảo sư sãi, đồng bào Khmer cũng đã tích cực đi bầu cử./.


(Vnews/Vietnam+)