[Video] TP.HCM chuẩn bị công bố danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

(Vnews/Vietnam+)
Hơn 3.000 tổ bầu cử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho việc công bố danh sách và tiểu sử hơn 3.600 ứng viên Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Chiều 27/4, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp thứ X. Theo đó, hơn 3.000 tổ bầu cử trên địa bàn đã sẵn sàng cho việc công bố danh sách và tiểu sử hơn 3.600 ứng viên Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp./.

 
(Vnews/Vietnam+)