[Video] Trưởng ban Kinh tế Trung ương đi bầu cử tại TP.HCM

(Vnews/Vietnam+)
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại đơn vị bầu số 29, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 23/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng các cử tri của Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia bầu cử trong một kỳ bầu cử rất đặc biệt, với tư cách là cử tri của một “thành phố trong lòng thành phố”./.

(Vnews/Vietnam+)