[Video] Truyền thông quốc tế đưa tin về bầu cử ở Việt Nam

(Vnews/Vietnam+)
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam, diễn ra ngày 23/5, đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam, diễn ra ngày 23/5 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, đặc biệt là việc cử tri Việt Nam đi bầu cử trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)