[Video] Tuyên truyền bầu cử cho sinh viên đảm bảo phòng dịch

(Vnews/Vietnam+)
Trong khi đa số sinh viên cả nước phải dừng đến trường nên việc thực hiện nghĩa vụ cử tri cũng sẽ chuyển về các địa phương thì khối công an, quân đội vẫn duy trì học và bầu cử tập trung cho học viên.

Trong khi đa số sinh viên trong cả nước phải dừng đến trường nên việc thực hiện nghĩa vụ cử tri cũng sẽ chuyển về các địa phương thì khối công an, quân đội vẫn duy trì học và bầu cử tập trung cho học viên.

Quy mô lớn, lại có điều kiện môi trường thuận lợi trong việc nhiễm dịch, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho sinh viên nói riêng và đảm bảo công tác phòng dịch nói chung được được các khối trường này đặt lên hàng đầu./.

 
(Vnews/Vietnam+)