[Video] Uy tín - tiêu chuẩn lựa chọn, sàng lọc người giới thiệu ứng cử

(Vnews/Vietnam+)
Điểm mới đáng chú ý của lần bầu cử này là rất chú trọng tiêu chuẩn uy tín, tín nhiệm trước cử tri để lựa chọn, sàng lọc người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Uy tín, tín nhiệm trước cử tri là thước đo rất quan trọng của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Vì vậy, điểm mới đáng chú ý của lần bầu cử này là rất chú trọng tiêu chuẩn uy tín. Thước đo uy tín không quy định chung chung mà có định lượng rõ ràng.

 
(Vnews/Vietnam+)