[Video] Vận động bầu cử đại biểu quốc hội tại nơi đang bị phong tỏa

(Vnews/Vietnam+)
Đối với những địa phương ở trạng thái bình thường hoặc thực hiện giãn cách xã hội, có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đối với những địa phương ở trạng thái bình thường hoặc thực hiện giãn cách xã hội, có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến./.

(Vnews/Vietnam+)