Việt Nam trong nhóm các nước đứng đầu về tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội

(Vnews/Vietnam+)
Theo báo cáo Phát triển con người năm 2020 của UNDP, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ chủ tịch Quốc hội, và 26,7% đại biểu là nữ.

Theo báo cáo Phát triển con người năm 2020 của UNDP, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Nghiên cứu này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của nữ Đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2021./.

(Vnews/Vietnam+)