Vĩnh Long hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Phạm Minh Tuấn / (TTXVN/Vietnam+)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương phát huy tinh thần dân chủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng luật để nhận xét, đánh giá chính xác, khách quan những người ứng cử.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 19/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thị Lệ Uyên đã hướng dẫn các nội dung, trình tự, thủ tục theo quy trình hiệp thương về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử như quy định tại Ðiều 54 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì.

Tại hội nghị, cử tri đối chiếu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử sẽ thực hiện từ ngày 21/3-13/4/2021.

[Hiệp thương lần hai cơ bản đồng ý danh sách sơ bộ những người ứng cử]

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương phát huy tinh thần dân chủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng luật để nhận xét, đánh giá chính xác, khách quan những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú, trên cơ sở đó chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người công tác và cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có một người tự ứng cử.

Tỷ lệ cơ cấu kết hợp người ứng cử gồm: đại diện phụ nữ chiếm 58,3%; trẻ dưới 40 tuổi chiếm 33,3%; đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử chiếm 16,6% và người ngoài Đảng chiếm 8,3%.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 là 101 người, trong đó có một người tự ứng cử.

Tỷ lệ cơ cấu kết hợp người ứng cử gồm: Nữ chiếm 40,5%; dân tộc thiểu số chiếm 8,9%; lực lượng ngoài Đảng chiếm 13,8%; lớp trẻ-dưới 40 tuổi chiếm 26,7%; đại diện các tổ chức tôn giáo chiếm 4,9% và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chiếm 26,7%.

Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phạm Minh Tuấn / (TTXVN/Vietnam+)