Vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Do chủ động hiệu quả trong công tác phát hiện đấu tranh ngăn chặn, lực lượng Công an đã vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá bầu cử.
Do chủ động hiệu quả trong công tác phát hiện đấu tranh ngăn chặn, lực lượng Công an đã vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá bầu cử./.
(Vnews/Vietnam+)