Từ khóa: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn