Từ khóa: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình