Từ khóa: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình