Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1946
Quê quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (đến 3/2016)
Năm sinh: 1954
Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân sách nhà nước
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (đến 3/2016); Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (từ 3/2016), XIV (đến 3/2021)

Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1954
Quê quán: phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (7/2007 - 3/2021)
Năm sinh: 1955
Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2007 - 3/2021)
Năm sinh: 1954
Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân sách nhà nước
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (đến 3/2016); Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (từ 3/2016), XIV (đến 3/2021)
Năm sinh: 1951
Quê quán: phường Hòa Quí, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học quân sự, Chỉ huy tham mưu cao cấp
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI; Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2007 - 4/2016)