Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1940
Quê quán: xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Chức vụ: Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội khóa IX, X (đến 6/2001)

Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1933
Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Chức vụ: Bị khai trừ khỏi Đảng (năm 1996)
Năm sinh: 1928
Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII; Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa IX;
Năm sinh: 1923
Quê quán: xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Luật gia
Chức vụ: Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIII, IX