Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1937
Quê quán: xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện phát dẫn
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Chủ tịch Quốc hội khóa X (từ 6/2001), XI (đến 6/2006)
Năm sinh: 1944
Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn
Chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1940
Quê quán: xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IX; Phó Chủ tịch Quốc hội (2002-2007)
Năm sinh: 1944
Quê quán: xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội)
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quân sự
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX; Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa X, XI
Năm sinh: 1942
Quê quán: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX; Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa X, XI