Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1944
Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn
Chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1954
Quê quán: phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (7/2007 - 3/2021)
Năm sinh: 1948
Quê quán: xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X; Phó Chủ tịch Quốc hội: khóa XII
Năm sinh: 1955
Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2007 - 3/2021)
Năm sinh: 1951
Quê quán: phường Hòa Quí, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học quân sự, Chỉ huy tham mưu cao cấp
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI; Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2007 - 4/2016)