Từ khóa: Thổ Châu

Quân và dân xã đảo Thổ Châu hân hoan đi bầu cử

Đúng 7 giờ ngày 21/5, gần 2.000 quân và dân trên đảo Thổ Châu (Kiên Giang) đã hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.