[Infographics] Nguyên tắc xác định người trúng cử

Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ, chỉ được công nhận khi có quá nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri ở nơi bầu cử tham gia bầu, người trúng cử phải có số phiếu bầu đạt quá nửa.

[Video] Những hình ảnh ấn tượng trong ngày bầu cử

Ngày bầu cử - ngày hội của non sông đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cử tri đi bầu cử trong tâm trạng phấn khởi đặt niềm tin, kỳ vọng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới.