Từ khóa: Ngày hội của non sông

[Video] Những hình ảnh ấn tượng trong ngày bầu cử

Ngày bầu cử - ngày hội của non sông đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cử tri đi bầu cử trong tâm trạng phấn khởi đặt niềm tin, kỳ vọng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới.