Từ khóa: Ngày Bầu cử

[Video] Những hình ảnh ấn tượng trong ngày bầu cử

Ngày bầu cử - ngày hội của non sông đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cử tri đi bầu cử trong tâm trạng phấn khởi đặt niềm tin, kỳ vọng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới.

Dư luận trong nhân dân đánh giá cao về ngày bầu cử, đến 19 giờ cả nước đã có 99,16% cử tri đi bầu cử

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu cử như sau: Tính đến 19 giờ cả nước đã có 99,16% cử tri đi bầu cử. Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh (99,98%). Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất...