Từ khóa: danh sách cử tri

Thành phố Thủ Đức đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Thủ Đức, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày 23/5. Thành phố Thủ Đức có trên 703.000 cử tri, với 360 khu vực bỏ phiếu.